Engelsk flagg
 • Målrettet sykdomsbekjempelse
  Vi utvikler og produserer autogene vaksiner mot bakterie- og virussykdommer hos fisk og husdyr.

 • Autogene vaksiner
  Rammes fisken av sykdom det ikke finnes vaksine mot eller eksisterende vaksine ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, utvikler vi skreddersydde vaksiner.

 • Diagnostikk
  Vi finner ut nøyaktig hvilke virus- og bakteriestammer som har gitt sykdom i det enkelte oppdrettsanlegg.

 • FoU:
  Vår forskning er rettet mot å forbedre og utvikle vaksiner, diagnostikk og andre helseløsninger til havbruksnæringen.

Våre produkter­ og tjenester

Kontakt

Vaksiner

Eivind Isdal

+47 474 82 121

Diagnostikk

Øyvind Vågnes

+47 414 11 626

Forskning & Utvikling

Bjørn Krossøy

+47 970 31 574

Aktuelt

Vaksineteknologi

Er vaksineteknologi forvirrende? Her finner du informasjon om forskjellig vaksineteknologi som brukes for å vaksinere fisk i dag.
Les mer →

Vaksinering av rognkjeks og laks

Er du interessert i informasjon om vaksinering av rognkjeks og laks? Her finner du kortfattet og praktisk info om bruk av autogene vaksiner, vaksinering av rognkjeks, og vaksinering av laks mot Yersinia ruckeri.
Les mer →