Prosjektleder vaksineutvikling – bakteriologi

Vaxxinova International BV er et internasjonalt veterinærfarmasøytisk selskap med hovedsete i Nijmegen i Nederland som utvikler og markedsfører innovative vaksiner til produksjonsdyr på land og til fisk. Vårt mål er å utvikle helseprodukter av høy kvalitet for en forbedret dyrehelse og å bidra til en forutsigbar verdiskapning for våre kunder. Innovativ forskning av høy kvalitet er nødvendig for å kunne tilby markedet nyskapende vaksiner som skiller seg ut og som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav innen moderne husdyrhold.

Vaxxinova International BV har datterselskaper i Norge, Japan, Italia, og Tyskland. Vaxxinova Norway AS ble etablert i 2010 og er et ledd i konsernets strategiske satsing innen akvakultur. Selskapet driver forskning, utvikling og salg av vaksiner og PCR-basert diagnostikk tilpasset ulike oppdrettsarter. Investering i forskning er grunnleggende for at vi skal kunne nå våre ambisiøse mål. Grunnet oppstart av nye prosjekter ønsker vi å ansette 2 nye prosjektledere innen vaksineutvikling ved vår forskningsavdeling i Bergen.

Vi er på jakt etter talentfulle kandidater som ønsker å jobbe i et ambisiøst, dynamisk og fleksibelt FoU miljø med gode muligheter for videre karriereutvikling.

Stillingen er en 100% fast stilling, og med snarlig tiltredelse. 

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Skrive prosjektplaner og rapportere i henhold til interne rutiner
 • Lede-, koordinere og sørge for fremdrift i utviklingsprosjekter
 • Metodevalidering og utforming av standard operasjons prosedyrer (SOP’er)
 • Initiere og følge opp FoU samarbeid internt og eksternt
 • Holde seg oppdatert innen bakteriologi og vaksineutvikling
 • Presentasjon av forskningsresultater og prosjekter i nasjonale og internasjonale fora

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdannelse (mastergrad, cand scient, dr. scient, cand. med. vet, dr. med. vet) innen bakteriologi eller tilsvarende
 • Erfaring innen fagområdene bakteriologi, immunologi, vaksineutvikling og kliniske forsøk
 • Grundig kjennskap til relevante forskrifter og regelverk innen dyreforsøk og vaksineutvikling
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Evne til å finne løsninger og jobbe effektivt i team
 • Tar ansvar og arbeider selvstendig og målrettet

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med fokus på innovasjon og verdiskapning
 • Arbeid i et internasjonalt selskap
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn

Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningssjef Bjørn Krossøy, telefon 970 31 574 eller adm. dir. Dag Knappskog, telefon 414 34 424.

Søknad med CV sendes til bkrossoy@vaxxinova.no eller Vaxxinova Norway AS, Kong Christian Fredriks plass 3, 5006 Bergen innen 31. januar, 2017.