Engelsk flagg

Prosjektleder vaksineutvikling – bakteriologi

Vaxxinova International BV er et internasjonalt veterinærfarmasøytisk selskap med hovedsete i Nijmegen i Nederland som utvikler og markedsfører innovative vaksiner til produksjonsdyr på land og til fisk. Vårt mål er å utvikle helseprodukter av høy kvalitet for en forbedret dyrehelse og å bidra til en forutsigbar verdiskapning for våre kunder. Innovativ forskning av høy kvalitet er nødvendig for å kunne tilby markedet nyskapende vaksiner som skiller seg ut og som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav innen moderne husdyrhold.

Vaxxinova International BV har datterselskaper i Norge, Japan, Italia, og Tyskland. Vaxxinova Norway AS ble etablert i 2010 og er et ledd i konsernets strategiske satsing innen akvakultur. Selskapet driver forskning, utvikling og salg av vaksiner og PCR-basert diagnostikk tilpasset ulike oppdrettsarter. Investering i forskning er grunnleggende for at vi skal kunne nå våre ambisiøse mål. Grunnet oppstart av nye prosjekter ønsker vi å ansette 2 nye prosjektledere innen vaksineutvikling ved vår forskningsavdeling i Bergen.

Vi er på jakt etter talentfulle kandidater som ønsker å jobbe i et ambisiøst, dynamisk og fleksibelt FoU miljø med gode muligheter for videre karriereutvikling.

Stillingen er en 100% fast stilling, og med snarlig tiltredelse. 

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Skrive prosjektplaner og rapportere i henhold til interne rutiner
 • Lede-, koordinere og sørge for fremdrift i utviklingsprosjekter
 • Metodevalidering og utforming av standard operasjons prosedyrer (SOP’er)
 • Initiere og følge opp FoU samarbeid internt og eksternt
 • Holde seg oppdatert innen bakteriologi og vaksineutvikling
 • Presentasjon av forskningsresultater og prosjekter i nasjonale og internasjonale fora

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdannelse (mastergrad, cand scient, dr. scient, cand. med. vet, dr. med. vet) innen bakteriologi eller tilsvarende
 • Erfaring innen fagområdene bakteriologi, immunologi, vaksineutvikling og kliniske forsøk
 • Grundig kjennskap til relevante forskrifter og regelverk innen dyreforsøk og vaksineutvikling
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Evne til å finne løsninger og jobbe effektivt i team
 • Tar ansvar og arbeider selvstendig og målrettet

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med fokus på innovasjon og verdiskapning
 • Arbeid i et internasjonalt selskap
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn

Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningssjef Bjørn Krossøy, telefon 970 31 574 eller adm. dir. Dag Knappskog, telefon 414 34 424.

Søknad med CV sendes til bkrossoy@vaxxinova.no eller Vaxxinova Norway AS, Kong Christian Fredriks plass 3, 5006 Bergen innen 31. januar, 2017.

Arbeidssted:

Oslo/Bergen

Spørsmål om stilling kan rettes til:

Forskningssjef Bjørn Krossøy,
telefon 970 31 574 eller
Adm. Dir. Dag Knappskog,
telefon 414 34 424.

Søknad med CV sendes til:

bkrossoy@vaxxinova.no eller
Vaxxinova Norway AS, Kong Christian Fredriks plass 3, 5006 Bergen innen 31. januar, 2017.

Privacy Preference Center

Necessary

Disse informasjonskapslene er viktige, noe som betyr at hvis de deaktiveres, vil nettstedet slutte å fungere.

Typekit by Adobe

Advertising

Analytics

Disse informasjonskapslene hjelper oss med å analysere trafikken på denne nettsiden.

Google Analytics

Other