Autogene vaksiner

Vaxxinova er ledende på produksjon av autogene vaksiner til havbruksnæringen.

Les mer →

Analyselaboratoriet

Vaxxinova har høy kompetanse innen bakteriologi, virologi, serologi og molekylærbiologi.

Les mer →

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling av vaksiner til fisk foregår i våre lokaler på Marineholmen i Bergen.

Les mer →