Engelsk flagg

Forskning & Utvikling

FoU

Vaxxinova har et sterkt fagmiljø med særskilt kompetanse innen vaksinering av fisk. Forskning og utvikling av vaksiner til fisk foregår i våre lokaler på Marineholmen i Bergen. Her arbeider vi med å forbedre alle deler av vaksineproduksjonen. I tillegg til vaksiner, utvikler vi nye metoder for diagnostikk til kjente og nye arter.

Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner og universitet både nasjonalt og internasjonalt, og tar regelmessig del i prosjekter med masterstudenter og stipendiater.

Sammen med vårt søsterselskap AquaGen forsker vi på farmakogenetikk, hvor vi undersøker betydningen av variasjon i gener og hvordan disse virker inn på vaksinerespons. Dette er et fagområde vi mener vil få stor betydning for fremtidens fiskevaksiner.

Utvikling av vaksiner til fisk og husdyr er viktig for samfunnet. Vaksiner sparer dyr for sykdom, plager og smerter, og bidrar til å gjøre matproduksjon mer ressurseffektiv. Vaksiner er forebyggende og bidrar til å redusere eller eliminere bruk av antibiotika. Les rapport fra Folkehelseinsituttet

Vaksineteknologier som brukes innen akvakultur

Vaksinasjon er basert på immunsystemets evne til å gjenkjenne og huske fremmede stoffer, og uskadeliggjøre disse, slik at kroppen bevarer den normale helsestatusen.

Når fisken første gang blir smittet av en bakterie eller virus stimuleres immunsystemet. To viktige typer celler i immunsystemet som stimuleres er T- og B-celler.

B-celler kan hovedsakelig enten utvikle seg til å bli antistoffproduserende celler eller til hukommelsesceller, mens T-celler kan utvikle seg til å bli cytotoksiske T-celler eller hukommelsesceller.

Hukommelsescellene husker de viktige egenskapene til de spesifikke fremmede stoffene, som for eksempel bakterien eller viruset, slik at en immunrespons ved neste infeksjonen skjer både raskere og kraftigere.

Antistoff er et protein som finnes på overflaten av B-celler, eller blir skilt ut av B-celler, og sirkulerer fritt i kroppen. Disse antistoffene vil gjenkjenne fremmede stoffer (antigener) som finnes på viruset eller bakterien neste gang fisken blir utsatt for en infeksjon av samme bakterie eller virus.

Antistoffene har i seg selv ofte ingen virkning på bakterier eller virus, men de virker som effektive signaler til celler som har som oppgave å ødelegge bakterier eller virus.

T-cellene kan også gjenkjenne bakterier og virus gjennom spesifikke bearbeidede antigener som blir presentert på overflaten til den infiserte cellen. De cytotoksiske T-cellene kan da om nødvendig ødelegge den infiserte cellen.

Dette er en særdeles viktig mekanisme for å bekjempe bakterier og virus som lever og formerer seg inne i fiskeceller (intracellulære).

En vaksine består oftest av antigener som representerer de spesifikke bakterier eller virus sine egenskaper, og hjelpestoffer -kalt adjuvans som hjelper med å sette i gang eller forsterke immunforsvaret og dermed å oppnå effekt.

Vaksiner kan lages med forskjellige fremgangsmåter – se relevante lenker under.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Disse informasjonskapslene er viktige, noe som betyr at hvis de deaktiveres, vil nettstedet slutte å fungere.

Typekit by Adobe

Advertising

Analytics

Disse informasjonskapslene hjelper oss med å analysere trafikken på denne nettsiden.

Google Analytics

Other