Engelsk flagg

DNA (plasmid) vaksiner

DNA-vaksiner (genbaserte vaksiner) er vaksiner der man bruker DNA som koder for ett eller flere antigen fra bakterien eller viruset, til å stimulere en immunrespons i kroppen.  Antigenproduksjonen vil foregå i kroppens egne celler, og immunresponsen vil derfor ligne på den vi ser etter en naturlig infeksjon.

Bruk av DNA-vaksiner er foreløpig lite utprøvd i oppdrettsnæringen, men en slik måte å vaksinere på kan gi muligheter som tidligere vaksiner til fisk ikke har gitt.

Dette er fordi DNA-vaksiner kan indusere både sterk antistoffrespons og sterk cellulær immunrespons og dermed gjør det mulig å oppnå bedre beskyttelse mot sykdommer der tradisjonelle vaksiner har vist seg lite effektive. En slik vaksine kan injiseres i muskel på fisken (i.m).

Vaksinasjon er ikke en form for behandling, men gjøres for å forebygge mot sykdom. Er vaksinen og vaksinasjonsgraden (flokkimmunitet) effektiv og god nok, er det mulig å kontrollere sykdommen.

Dette ved å hindre at bakterien eller viruset klarer å etablere seg godt nok til å forårsake et sykdomsproblem. Vaksinasjon har vist seg som et uvurderlig virkemiddel innen fiskeoppdrett, spesielt mot alvorlige bakteriesykdommer som for eksempel furunkulose, vibriose, og kaldtvannsvibriose.

Les mer om forskning og utvikling her.

Privacy Preference Center

Necessary

Disse informasjonskapslene er viktige, noe som betyr at hvis de deaktiveres, vil nettstedet slutte å fungere.

Typekit by Adobe

Advertising

Analytics

Disse informasjonskapslene hjelper oss med å analysere trafikken på denne nettsiden.

Google Analytics

Other