Personvernerklæring

Personvernerklæring for våre kunder og leverandører Med denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan vi håndterer informasjonen du gir oss. Vi vil forklare hvilke personopplysninger vi samler inn og for hvilken hensikt. Vi vil også avklare hvilke rettigheter du har når du deler personlig informasjon med oss. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen nøye. Innholdet i denne erklæringen kan endres ensidig på et senere tidspunkt. Den nyeste versjonen er alltid gjeldende. Denne personvernerklæringen gjelder Vaxxinova Norway AS og tilhørende selskaper innenfor konsernet.

Definisjoner

I denne personvernerklæringen gjelder følgende definisjoner:

  • Personlige data: Alle data relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
  • Behandling av personopplysninger: enhver handling eller enhver gruppe handlinger knyttet til personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, organisering, lagring, modifisering, rådgivning, bruk, levering og ødeleggelse.

Personvernregler

Vi behandler kun personopplysninger når dette er strengt nødvendig. Under noen omstendigheter kan vi dele dine personlige data med andre organisasjoner som hjelper oss med vår nettside eller med lagring av data. Vi gjør dette i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Denne lovgivningen stiller krav til hvordan personopplysninger behandles. Det samme gjelder sikkerheten til personopplysningene du overlater til oss. Vi er også bundet av tidsbegrensninger som gjelder lagring og oppbevaring av personopplysninger. Vi har utnevnt en personvernkoordinator innen organisasjonen for å sikre at databeskyttelsesregler følges i vårt firma. Hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer dataene dine, vennligst kontakt din vanlige kontaktperson hos Vaxxinova Norway AS først.

For hvilke formål brukes dine personlige data?

Den personlige informasjonen du oppgir vil bli brukt til å opprettholde vårt (formelle) forhold til deg. Med hjelp av informasjonen du gir, kan vi sikre at vårt samarbeid er så optimalt som mulig. Selvfølgelig vil vi også be deg om personopplysninger for å inngå forretningsavtaler med deg. Vi ønsker også å kunne informere deg om utviklinger som er relevante for deg, for eksempel ved å sende nyhetsbrevene våre.

Hvilke personlige data bruker vi?

For å holde kontakten med deg, trenger vi kontaktinformasjonen din. Du bestemmer hvilken informasjon du vil dele med oss og gir oss tillatelse til å behandle dataene dine.

Går vi videre med data til en tredjepart?

Som en del av samarbeidet kan vi dele personopplysninger med en tredjepart.

Vi bruker tredjepart i følgende tilfeller:

• For informasjon og registrering via vår nettside;

• For sikker oppbevaring av vår bedriftsinformasjon;

• For digital kommunikasjon med våre forretningskontakter.

Hvis vi gir dine data til en tredjepart, vil vi sørge for at denne også håndterer dataene med stor forsiktighet. Dette starter med et forsiktig utvalg av disse partiene av oss. Tredjeparten må kunne vise at dataene dine er riktig beskyttet og ikke brukes til andre formål. Selvfølgelig må våre samarbeidspartnere overholde personvernlovgivningen.

Bruk av informasjonskapsler

Som mange andre nettsteder bruker vi også informasjonskapsler for å optimalisere brukeropplevelsen. Til det formål, bruker vi bare informasjonskapsler til teknisk hensikt, ikke med det formål om å overvåke og registrere oppførselen din.

Hvordan sikres personopplysninger?

Vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine mot misbruk og uautorisert tilgang. Disse tiltakene er av teknisk og organisatorisk karakter. Sistnevnte betyr at all informasjon er bare tilgjengelig for de personene som faktisk trenger denne informasjonen for å utføre arbeidet. Alle trufne tiltak vurderes periodisk og om nødvendig omrekalibreres.

Lagring og sletting av data

Når det ikke lenger er noen grunn til å lagre data, vil de bli slettet. Hvis data lagres, vil vi sikre dem riktig.

Dine rettigheter

Basert på loven har du en rekke rettigheter, nemlig:

  • rett til korreksjon og tillegg;
  • rett til inspeksjon
  • rett til begrensning av behandlingen;
  • rett til innvendinger
  • rett til dataportabilitet;
  • rett til å bli glemt.

Hvis du ønsker å benytte seg av ovennevnte rettigheter, vennligst kontakt vår personvernkoordinator via post@vaxxinova.no.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har klage?

Hvis du har en klage om bruken av dataene dine eller hvordan vi informerer deg om dette, kan du kontakte vår personvernskoordinator. Hvis klagen din ikke har blitt behandlet tilfredsstillende, kan du sende den til den norske databeskyttelsesmyndigheten.