Engelsk flagg

Autogene vaksiner

Autogene vaksiner

Vaxxinova er ledende på produksjon av autogene vaksiner til havbruksnæringen. Vi tilpasser vaksine og vaksinasjonsmetode til det enkelte anlegg. Om ønskelig kan vi bistå i søknadsprosesser, diagnostikk og lagring av agens i egen biobank.

Autogene vaksiner er spesialproduserte vaksiner som er basert på bakterie(r)- eller virusstamme(r) fra enkeltanlegg eller et avgrenset geografisk område.

Autogene vaksiner skal bare brukes når kommersielle vaksiner ikke er tilgjengelig eller ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.

Statens Legemiddelverk har klare retningslinjer og tydelige krav for å godkjenne søknader for autogene vaksiner

Saksgang

Fiskehelsetjenesten for anlegget tar kontakt med Vaxxinova med et potensielt problem og behov for vaksine. Vaxxinova kan gi anbefalinger om produktsammensetning og vaksinasjonsregime.

Fiskehelsetjenesten søker Statens legemiddelverk (SLV) om godkjenning for bruk av autogen vaksine (godkjenningsfritak).

Fiskehelsetjenesten søker Mattilsynet om brukstillatelse når godkjenningsfritak foreligger fra SLV. Søknad for brukstillatelse kan sendes til Mattilsynet på; post@mattilsynet.no og merkes med brukstillatelse autogen vaksine.

Innsending av isolat til Vaxxinova kan gå parallelt med søknadsprosessen.

SLV og Mattilsynet mottar og behandler søknad om godkjenningsfritak og brukstillatelse for autogen vaksine, og sender svar til Fiskehelsetjeneste som nå kan sende resept til apotek (f.eks VESO eller Europharma).

Når Vaxxinova har mottatt isolat og bestilling fra apotek, vil vi starte utvikling og produksjon av den autogene vaksinen.

Fra vi mottar bestilling til ferdig produkt er levert på anlegget, tar det vanligvis 8-12 uker.

 

Brosjyrer

Denne informasjonen
er beregnet på fiskehelsepersonell

Vil du fortsette?

Ok →

Privacy Preference Center

Necessary

Disse informasjonskapslene er viktige, noe som betyr at hvis de deaktiveres, vil nettstedet slutte å fungere.

Typekit by Adobe

Advertising

Analytics

Disse informasjonskapslene hjelper oss med å analysere trafikken på denne nettsiden.

Google Analytics

Other