Analyselaboratoriet

Vaxxinova har høy kompetanse innen bakteriologi, serologi og molekylærbiologi.
I havbruksnæringen kan både leppefisk, rognkjeks, kveite, piggvar, torsk, ørret og laks rammes av varianter av bakterier og virus som det ikke finnes vaksiner mot på markedet i dag.

Vi kan bistå med hjelp til diagnostisering av hva som er årsaken til sykdom og utvikle autogene vaksiner i løpet av 8-12 uker avhengig av agens.
Det er viktig at prøvetakingen er godt planlagt, og at transporten av prøvene er slik at kvaliteten av prøvene ikke forringes.

Kontakt

Helge-André Erikstad